Hizmet Yeterlilik Belgesi ( HYB ) Başvuru Evrakları

Kuruluş yetkilisinin noter onaylı imza sirküleri 

Vergi levhası fotokopisi

Resmi gazete fotokopisi

Yetkili servis sözleşmesi 

İthalatçı ise taahhütname 

Kendi markasında belge kapsamı alacaksa marka tescil belgesi